Medicinska sjukdomar/tillstånd

Som exempelvis Cushings, EMS, luftvägsproblem, leversjukdomar (inkl biopsitagning), urinvägsproblem, infektioner, tumörer, hudproblem mm.

Viby Horsevets

Leg. hästveterinärer i Skåne,
Blekinge och Kronoberg.

Kontakta oss

vibyhorsevets@gmail.com

Camilla Tveit 0793 - 101 001
Marc Auerbach 0708 - 100 911

Öppetider: Vardagar 8-17
Jour alla dagar

COPYRIGHT © 2021   |   VIBY HORSEVETS AB   |   ALL RIGHTS RESERVED